Co je otroctví v Americe?

Obsah

Co je otroctví v Americe?

Co je otroctví v Americe?

Otroctví - vývoj v USA. Otrokářství lze definovat jako systém nucené práce a sociální organizace představující významný faktor utváření společnosti v různých koloniích všech evropských mocností v Americe. V Americe mělo otroctví dlouhou tradici.

Kde se otroctví objevuje v Americe?

Zmínky o otroctví a otrocích však nenajdeme jen v Americe. Tento ubohý přístup k nabytí bohatství a upevnění si postavení byl rozšířený po celém světě. Je to až neskutečné, že se novodobé otroctví objevuje i v dnešní vyspělé době.

Proč bylo zrušeno otroctví v USA?

V USA zrušeno otroctví 1 VELKÁ BRITÁNIE – v roce 1807 byl zakázán obchod s otroky v Anglii, otroctví bylo zrušeno (i v koloniích) v roce 1833 s platností od 1834. 2 FRANCIE – nejprve bylo zrušeno za francouzské revoluce v únoru 1794 po povstání otroků na Haiti. V roce 1802 ho však obnovil Napoleon Bonaparte. ... 3 NIZOZEMÍ – otroctví bylo rušeno v etapách, definitivně v roce 1863. Po zákazu však museli otroci povinně pracovat ještě deset let na domovské plantáži, ale už za mzdu. ...

Související příspěvky: