Co je žvýkací tabák?

Obsah

Co je žvýkací tabák?

Co je žvýkací tabák?

O žvýkacím tabáku. Žvýkací tabák je tabákový produkt určený nikoli ke kouření, ale k uvolňování látek v ústech pomocí žvýkání. Šťávy vznikající při žvýkání se uživatel zbavuje typickým odplivnutím. Obdobným způsobem se užívá také orální tabák (dipping tobacco nebo snus), které jsou ale upravené tak, že se v ústech rozpouštějí bez potřeby jejich ...

Kde rostou druhy tabáku?

Druhů tabáku je asi 65 a rostou po celém světě, nejvíc v subtropické Americe, v Austrálii a Tichomoří. Pro kouření se nejčastěji využívají dva druhy:

Co se nahlíží na tabák?

Z hlediska botanického se na tabák (Nicotiana) nahlíží jako na rostlinu z čeledi lilkovitých (Solanaceae), což je čeleď dvouděložných rostlin, jednoletých až vytrvalých bylin, polokeřů, keřů, v tropech i menších stromů. Kromě tabáku do této čeledi náleží i takové celebrity, jako Blín černý nebo Durman obecný.

Související příspěvky: