Co jsou cívky?

Obsah

Co jsou cívky?

Co jsou cívky?

Cívky jsou pasívní elektronické součástky, jejichž charakteristickou vlastností je vlastní indukčnostL [H]. Dalším důležitým parametrem je jmenovitý proud[A], při kterém je možné cívku trvale provozovat. Cívka je navinuta nejčastěji z měděného drátu, aby měla co nejmenší odpor.

Jaká je indukčnost cívky?

Cívka je navinuta nejčastěji z měděného drátu, aby měla co nejmenší odpor. Vlastní indukčnost cívkyzávisí na počtu závitů, geometrickém uspořádání a na magnetických vlastnostech prostředí uvnitř i kolem cívky. Cívkaje schopna akumulovat enegii v magnetickém poli.

Co jsou cívky s feritovým jádrem?

Cívka s feritovým jádrem Pro vyšší frekvenceje často používané feritové jádro, které umožňuje vyrábět toroidníi válcovécívky mnohem menších rozměrů (včetně SMD verzí) než se železným jádrem. Používají se ve střídavých napájecích zdrojích pro elektroniku a počítačovou techniku, v DC/DC měničích, ve filtrech...

Co je cívka v elektrických obvodech?

Cívka je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech : 1 k vytvoření magnetického pole elektrického proudu, které se dále využívá k působení magnetickou silou – cívka (s jádrem)... 2 k indukci elektrického proudu proměnným magnetickým polem – cívka slouží jako induktor (nositel indukčnosti ). More ...

Související příspěvky: