Co je společenská smlouva?

Obsah

Co je společenská smlouva?

Co je společenská smlouva?

Společenská smlouva je důležitá proto, že upravuje práva a povinnosti společníků. V podstatě, laicky řečeno, udává pravidla fungování společnosti. Pokud chcete založit společnost, musíte společenskou smlouvu uzavřít, ale nejen to! Musíte dbát na to, aby společenská smlouva obsahovala všechny zákonem předepsané obsahové náležitosti.

Kdo je správcem registru smluv?

Zákon o registru smluv nabývá účinnosti 1. července 2016 a od tohoto dne povinné subjekty nebo smluvní strany musí posílat správci registru smluv smlouvy, které mají být v registru smluv uveřejněny, společně s jejich metadaty.

Jak se uveřejňuje smlouva?

Společně se smlouvou se uveřejňují i její metadata. Neuveřejňují se jednostranná právní jednání a např. rozhodnutí, nebo zápisy o změně dispozičního práva k majetku státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Jaké jsou sankce v případě neúplnosti smlouvy?

Jaké jsou sankce v případě neúplnosti smlouvy? Text smlouvy uveřejněný v registru smluv nemusí zcela přesně odpovídat textu smlouvy, která je uzavřena, neboť se při uveřejnění smlouvy může uplatnit celá řada zákonných výjimek, na základě kterých bude de facto text smlouvy pozměněn.

Související příspěvky: