Jak se zbavit stresu?

Obsah

Jak se zbavit stresu?

Jak se zbavit stresu?

Zvládání stresu – coping 1 Pečovat o duši – vnímat, co si myslíme, své názory, představy, vědět, co od života chceme, co je naším cílem, smyslem... 2 Pečovat o tělo – správně a zdravě jíst, pít, věnovat se pohybu, umět správně odpočívat 3 Mít důvod žití More ...

Kdy se Bradavice objeví?

Pokud se bradavice objeví, jsou možné tyto základní léčebné postupy: 1 Fyzikální destrukce bradavic – kryo nebo Laser, nebo chirurgické odstranění. 2 Chemická destrukce bradavic - využívá leptacího a nekrotizujícího účinku kyselin. 3 Farmakologické působení cytostatik nebo látek posilujících místní imunitu. 4 Sugestivní terapie - využívá síly živých představ, které... More ...

Kde se pravá Bradavice vyskytuje?

Pravá bradavice se vyskytuje ze všech typů nejčastěji. Je to lehce našedivělý, na pohmat tvrdý výrůstek, který se postupně zvětšuje. Nejčastěji se vyskytuje u lidí mladších 30 let. Plochá bradavice je výsadou dětí.

Co jsou příznaky provázející stres?

Příznaky provázející stres jsou: 1 Fyziologické – jedná se o bušení srdce, bolest a sevření na hrudi, nucení na močení, sexuální dysfunkce, poruchy... 2 Emocionální – změny nálad, podrážděnost, nespavost, únava, úzkosti, poruchy paměti a soustředění, nadměrné starosti a... 3 Behaviorální – neschopnost se rozhodnout, pracovat, práce ztrácí efektivitu, člověk se vyhýbá... More ...

Související příspěvky: