Kde je němčina úředním jazykem?

Obsah

Kde je němčina úředním jazykem?

Kde je němčina úředním jazykem?

Němčina je úředním jazykem v těchto zemích: 1 Německo (80 mil. mluvčích) 2 Rakousko (7,9 mil. mluv.) 3 Lichtenštejnsko (31 tis. mluv.) 4 Švýcarsko (4,3 mil. mluv.) – spolu s francouzštinou, italštinou a rétorománštinou 5 Lucembursko (270 tis. mluv.) – spolu s lucemburštinou a francouzštinou 6 Belgie (110 tis. mluv.) – Německojazyčné společenství v provincii Lutych spolu s nizozemštinou... More ...

Kdo jsou Vikingové?

Vikingové (název ze staroseverštiny nejistého původu, přídavné jméno je vikinský nebo vikingský) byli skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. – 11. století vydávali na loupeživé výpravy do jižní a západní Evropy. Pro konsolidující se evropské státy tehdy představovali hrozivé nebezpečí.

Kde se osídlili norští Vikingové?

Norští vikingové se soustředili na západ a také dále na jih. Osídlili severoskotské ostrovy, přivlastnili si ostrov Man a dále se zachytili ve Skotsku a Irsku a prakticky na všech pobřežích okolo Skotského moře.

Co je písemný projev v němčině?

Písemný projev v němčině je latinkou se spřežkovým pravopisem. Jednou ze zvláštností je, že podstatná jména se píší velkými počátečními písmeny. Spisovná němčina nemá jednotnou kodifikaci, ale v každé německy mluvící zemi je poněkud odlišná.

Související příspěvky: