Co je 1 kWh energie v zemním plynu?

Obsah

Co je 1 kWh energie v zemním plynu?

Co je 1 kWh energie v zemním plynu?

Aneb 1 kWh energie v zemním plynu pro vaření by mohl stát 4 Kč. Ceny zemního plynu jsou však stanoveny vzhledem ke spalnému teplu, nikoliv k jeho výhřevnosti.

Co je zemní plyn?

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je methan. Zemní plyn se těží z porézních sedimentárních hornin uzavřených ve strukturních pastech podobně jako ropa. Nachází se buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím.

Jak se rozvádí plyn v našem domě?

Rozvod plynu v našem domě začíná plynoměrem. Ten se osazuje do normované skříně hned za vstupem plynové přípojky na náš pozemek. Stejně tak hlavní uzávěr plynu (takzvaný HUP) a regulátor tlaku. Odsud plyn musíme rozvést takzvaným domovním plynovodem až ke konkrétním spotřebičům, které plyn (plynový kotel, kamna ...

Jaké je směs plynů propan-butan?

Abychom měli porovnání se zemním plynem, tak údaj převedeme na kWh/kg (děleno 3,6) a vyjde nám cca 12,8 kWh/kg. Počítáme s výhřevností směsi propan-butan, výsledek tak budeme moci porovnat s konečným údajem u zemního plynu. Bylo již zmíněno, že typická pro vaření využívaná je láhev s 10 kg směsi plynů propan-butan.

Související příspěvky: