Jak se studium počítat do důchodu?

Obsah

Jak se studium počítat do důchodu?

Jak se studium počítat do důchodu?

Studium To, jestli se vaše studium bude počítat do důchodu, záleží na tom, kdy jste studovali. Pravidla se několikrát měnila. Například do roku 1995 se studium do 18 let hodnotí plně, po 18 letech pak z 80 %. Po roce 2010 se již studium nepočítá.

Kdo musí mít nárok na důchod?

Abyste měli nárok na důchod, musíte mít evidováno minimálně 35 let důchodového pojištění, tedy odpracované roky nebo náhradní doby. Přinášíme přehled, co všechno se do důchodu počítá.

Jak se počítá péče o dítě do důchodu?

Do důchodu se počítá péče o každé dítě do 4 let, a to jako náhradní doba. 5. Péče o postižené děti nebo blízké osoby Počítá se také péče o nemocné nebo postižené děti a blízké osoby (rodič, vnuk, prarodič a další případy), pokud to splňuje pravidla daná zákonem.

Související příspěvky: