Kolik kusů rybníka bychom nasadili do rybníka?

Obsah

Kolik kusů rybníka bychom nasadili do rybníka?

Kolik kusů rybníka bychom nasadili do rybníka?

OBSÁDKY RYBNÍKŮ Příklad 1 Kolik kusůK2bychom nasadili do rybníka o ploše 8 hektarů, když plánovaný kusový přírůstek je 350 gramůapřirozený přírůstek je 175 kg.ha-1.Ztráty předpokládáme 10%. Příklad 2

Proč vypočítat obsádku rybníka?

OBSÁDKY RYBNÍKŮ MONOKULTURNÍ OBSÁDKY Normální obsádka – vypo čteme podle úrodnosti rybníka a průměrného kusového p řírůstku. Podle WALTERA O = [(P x h)/p] + z O = celková obsádka v ks P = přirozený přírůstek (kg.ha-1) h = katastrální výměra rybníka (ha) p = plánovaný kusový přírůstek z = ztráty (kg.ha-1) (přepočíst z % ztrát) OBSÁDKY RYBNÍKŮ

Co je vypařování vody?

Vypařování (vody) je složitý proces, závisí na teplotě vody, okolí, ploše a také napětí nasycených par nad vodou. (Když bude nad vodou "mrak" nasycených vodních par, tak už vypařování nebude probíhat).

Související příspěvky: