Co je důležité pro přezimování ozimé pšenice?

Obsah

Co je důležité pro přezimování ozimé pšenice?

Co je důležité pro přezimování ozimé pšenice?

Pro kvalitní přezimování porostů ozimé pšenice je nezbytné zajistit, aby rostliny během podzimní vegetace přijaly dostatek živin a vytvořily si energetické zásoby pro zimní období. Významnou roli zde sehrává termín setí, který limituje délku podzimní vegetace.

Kdo je ozimá pšenice?

Doc.Dr.Ing. Luděk Hřivna., MENDELU v Brně Ozimá pšenice patří mezi plodiny se střední potřebou živin. Na 1 tunu zrna a odpovídající množství slámy a kořenů odčerpá v průměru 25 kg dusíku \\u0003~N\\u0003, 5 kg fosforu \\u0003~P, 20 kg draslíku( K), 2,4 kg hořčíku \\u0003~ Mg\\u0003, 4 kg síry \\u0003~ S\\u0003.

Jaké je hnojení ozimé pšenice?

Při zakládání porostů ozimé pšenice je proto nezbytné provést základní hnojení P a K-hnojivy. Vyplatí se rovněž dohnojení hořčíkem a je- li to třeba, můžeme provést přihnojení i sírou, které je významné zvláště tam, kde zapravujeme do půdního profilu větší množství slamnatých posklizňových zbytků.

Související příspěvky: