Co se týče ochrany před hlukem?

Obsah

Co se týče ochrany před hlukem?

Co se týče ochrany před hlukem?

Jestliže zjistíte jakákoli pochybení v této oblasti, podejte podnět na místně příslušný stavební úřad, aby věc prošetřil. Ochrana před hlukem je upravena především v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále ZOVZ).

Jak je upravena ochrana před hlukem?

Ochrana před hlukem je upravena především v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále ZOVZ). Osoba, která provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku, je povinna dodržovat hlukové limity (maximální hodnoty hluku) uvedené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Jak získat povolení k obtěžování hlukem?

V případě déletrvajícího obtěžování hlukem Ať už jde o hluk z probíhající stavby nebo ze stavby již provedené, můžete prověřit, zda má stavba, ze které hluk vychází, potřebná povolení. Pokud je zdroj hluku provozován bez povolení nebo v rozporu s ním, může stavební úřad provozovateli uložit pokutu nebo mu nařídit odstranění stavby. (3)

Jak podat žalobu při obtěžování hlukem?

Jakou žalobu podat při obtěžování hlukem? 1 Sousedská žaloba. Tzv. sousedská žaloba je zjevně nejpřiléhavějším typem žaloby, který lze k ochraně před hlukem využít. 2 Žaloba na ochranu osobnosti. Osobnost každého člověka je chráněna celou řadou právních předpisů, včetně předpisů... 3 Žaloba na náhradu škody. Odpovědnost za škodu zakotvuje občanský zákoník v §§ 2894 až 2971. More ...

Související příspěvky: