Jaká je fixace vzdušného dusíku?

Obsah

Jaká je fixace vzdušného dusíku?

Jaká je fixace vzdušného dusíku?

Fixaci vzdušného dusíku rozlišujeme volnou a symbiotickou. Volnou fixací se každý rok obohatí ha o 3-12 kg N (v průměru podle půdních podmínek 5-6 kg). Symbiotickou fixací se u bobovitých váže na ha 50 - 120 kg N u luskovin, u vojtěšky a jetele 200-300 kg, výjimečně i více.

Jaká je dynamika přeměny dusíku v půdě?

Z dynamiky přeměn půdního dusíku je zřejmé, že přeměna dusíkatých látek v půdě do forem pro rostliny přijatelných je závislá na půdních a povětrnostních podmínkách, a proto jsou značné problémy s využitím Nmin a N lehce mineralizovatelného N pro praktickou výživu rostlin.

Jaký je obsah dusíku v půdě?

V orniční vrstvě převážné části půd ČR je 0,1-0,2% veškerého dusíku. 98 až 99% veškerého N v ornici je přítomno ve formě organické, zbytek ve formě minerální. Obsah celkového dusíku v půdě je hodnotou poměrně stálou, poněvadž je tvořen sloučeninami těžce chemicky i mikrobiologicky rozložitelnými.

Jaký je celkový obsah dusíku v půdách?

Celkový obsah dusíku v půdách je velmi rozdílný a kolísá nejčastěji od 0,05-0,5%. V orniční vrstvě převážné části půd ČR je 0,1-0,2% veškerého dusíku. 98 až 99% veškerého N v ornici je přítomno ve formě organické, zbytek ve formě minerální.

Související příspěvky: