Jaký je průtokový součinitel ventilu?

Obsah

Jaký je průtokový součinitel ventilu?

Jaký je průtokový součinitel ventilu?

Průtokový součinitel je definován jako: Přepočet jednotlivých hodnot vypadá následovně: kvs = 36000. Avs kvs = 0,865. Cvs Cvs = 41700. Avs Avs = 2,40.10-5. Cvs Mezi kv hodnotou, volným průtočným průřezem připojovacího potrubí ventilu S [mm 2] a součinitelem místního odporu ventilu ζ [-] existují následující vztahy:

Jak se mění nastavení ventilového rozvodu?

Variabilní ventilové rozvody mění své nastavení, tj. otevírání a zavírání ventilů, v závislosti na změnách otáček motoru, jeho zatížení a případně dalších měřených veličinách. Podle měřených veličin řídicí jednotka motoru ovládá činnost ventilového rozvodu.

Co jsou součástí ventilových rozvodů?

ložiska vačkového hřídele, konzoly a hřídele vahadel, vodítka ventilů s těsněním, ventilová sedla apod. Z uvedených součástí ventilových rozvodů byly již v tématu T 11 Opravy hlavy válců a ventilů podrobně popsány: ventily, pružiny, misky, klínky, vodítka ventilů, těsnění vodítek, ventilová sedla.

Jak je regulovatelnost ventilu příznivá?

Regulovatelnost u lineární charakteristiky ventilu je tím příznivější, čím větší je autorita ventilu, neboť s přibývající autoritou ventilu se blížíme k žádanému lineárnímu průběhu statické charakteristiky. Zvýšení autority ventilu znamená, při daných dimenzích potrubní sítě, zvýšení odporu a snížení kvs hodnoty.

Související příspěvky: