Jaký je provoz čerpacích stanic?

Obsah

Jaký je provoz čerpacích stanic?

Jaký je provoz čerpacích stanic?

Provoz čerpacích stanic definuje předpis ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny, plnění a stáčení výdejní čerpací stanice, který ukládá provádět kontrolu, pracovníkem znalým v oboru, technologických zařízení 1x za rok, pokud výrobce zařízení nebo provozní řád nestanoví jinak.

Co se týče revizí čerpacích stanic?

Provádění pravidelných prohlídek a revizí elektrických zařízení čerpacích stanic podléhají zařízení a technologie na čerpacích stanicích bez rozdílu, jde-li o veřejné a neveřejné stanice. funkce bezpečnostního vypínání.

Co jsou čerpací stanice pohonných hmot?

Čerpací stanice pohonných hmot řadíme mezi zařízení pro plnění a stáčení hořlavých hmot. Podle platného předpisu ČSN smí být plnění a stáčení hořlavých kapalin prováděno pouze na místech k tomu vybavených a zajištěných podle příslušných vodohospodářských, dopravních a hygienických předpisů.

Související příspěvky: