Kde je osel schopen přežít?

Obsah

Kde je osel schopen přežít?

Kde je osel schopen přežít?

Osel je schopen přežívat i ve velice chudých oblastech, kde by jiná velká zvířata mohla mít problémy s přežitím. Osel se tomuto způsobu života přizpůsobil. Jeho zuby jsou schopny rozdrtit i značně tuhé rostlinné části.

Proč je osel nevybíravý?

Osel je v potravě nevybíravý a vzhledem ke své velikosti unese na hřbetě neuvěřitelně těžký náklad (až 300 kg). Osel se živí převážně trávou, různými bylinami a někdy i tuhým listím křovin. V zajetí se dožívá až 40 let.

Co je základ pro výpočet ošetřovného?

Základem pro výpočet ošetřovného je denní vyměřovací základ. To je zjednodušeně řečeno průměrný denní příjem za rozhodné období - zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. potřeba péče).

Jak se živí osli?

Osel se živí převážně trávou, různými bylinami a někdy i tuhým listím křovin. V zajetí se dožívá až 40 let. Osli jsou společenská zvířata. Žijí ve stádech o počtu 2 až 30 jedinců, někdy i více. Osli žijí na savanách i v křovinatých oblastech východní Afriky směrem na jih.

Související příspěvky: