Co je obsah čtverec?

Obsah

Co je obsah čtverec?

Co je obsah čtverec?

Obsah čtverce je pojem označující velikost plochy, kterou čtverec zaujímá.

Jaký je obsah čtverce?

Obsah čtverce. Pro výpočet obsahu čtverce je zapotřebí znalost délky jeho strany. Čtverec je rovinný útvar, který má všechny strany stejné délky. Obsah čtverce je pojem označující velikost plochy, kterou čtverec zaujímá. Jedná se například o plochu čtvercové zahrady. Základní jednotkou obsahu (plochy) je m 2 (metr čtvereční).

Proč je čtverec rovnoběžný?

Vlastnosti 1 Čtverec je pravoúhlý rovnostranný rovnoběžník. 2 Všechny vnitřní úhly jsou pravé → pravoúhlý. 3 Všechny strany jsou shodné → rovnostranný. 4 Protilehlé strany jsou rovnoběžné → rovnoběžník. 5 Úhlopříčky čtverce jsou shodné a navzájem kolmé, půlí jeho úhly i sebe navzájem. 6 Čtverci lze jakožto pravidelnému mnohoúhelníku opsat i vepsat kružnici, je to zároveň tětivový... More ...

Kdo je magický čtverec?

Magický čtverec s nejmenším řádem je tři, jehož konstanta je 15. Tento magický čtverec existuje jediný, ale dalších sedm verzí lze sestavit z jeho rotací nebo souměrností. Příkladem může být tento magický čtverec. Podle staré čínské pověsti měla právě tento magický čtverec s názvem Luo Šu na zádech vyrytý želva, která se vynořila z řeky Luo.

Související příspěvky: