Jaký je procentní sklon svahu?

Obsah

Jaký je procentní sklon svahu?

Jaký je procentní sklon svahu?

Výpočet: Srovnáním obou příkladů vidíme, že 17,5 ° znamená 31,4% sklon svahu. Tangentou vypočítáme sklon pomocí převýšení a vodorovné délky. Cosinus má v poměru vodorovnou a šikmou délku. Pokud chceme přesně přepočítat stupně na procenta, musíme si uvědomit zásadní věc.

Jaký je maximální sklon na trati?

Maximální sklon – maximální sklon zaznamenaný na trati mezi nejbližšími sousedními refe-renčními body (ve skutečnosti může být mezi referenčními body ještě větší). Může být dosažen na velmi krátkém úseku, zbytek sjezdu může být rovinou. Ideální je porovnat údaje maximálního i průměrného sklonu, nejlépe křivkou v grafu sklonu.

Jaký je sklon ve stupních?

Sklon ve stupních se počítá matematickými funkcemi sinus, cosinus a tangent v závislosti na známých veličinách. Například sinusem lze sklon získat funkcí poměru převýšení a šikmé délky. Příklad 2: Na kilometrové trati je převýšení 300 m. Výpočet: Srovnáním obou příkladů vidíme, že 17,5 ° znamená 31,4% sklon svahu.

Jak se udává sklon u plochých střech?

U plochých střech se zase často udává sklon v procentech. Nezřídka se stává, že potřebujeme převést jednotky stupně na procenta, promile či na poměr.

Související příspěvky: