Co je riziko klonování?

Obsah

Co je riziko klonování?

Co je riziko klonování?

Václav Pačes, DrSc., ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze, poukázal na jedno z dalších rizik klonování: Prakticky každá buňka organismu, tedy i lidského, nese v sobě úplnou dědičnou informaci pro celého jedince. Je zapsána ve známých molekulách DNA, které jsou zpravidla uchovávány v jádrech buněk.

Co se týče reprodukčního klonování?

Klonování však nepatří do oblasti pohlavního rozmnožování, klon má genetickou výbavu pouze od jednoho jedince. Z tohoto důvodu by dotyčná procedura nepochybně měla dalekosáhlé důsledky. Prof. PhDr. ThDr. Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie, upozorňuje, že v případě reprodukčního klonování jsou rizika extrémně velká.

Proč se zvířata klonují před narozením?

Klonovaná zvířata velmi často umírají již před narozením nebo těsně po něm, mnoho narozených zvířat je abnormálních - větších nebo menších - mnoho abnormalit se projevuje i mnohem později během života jedince. A to je jeden z hlavních argumentů, abychom se do klonování dětí v současné době v žádném případě nepouštěli.

Související příspěvky: