Co jsou dílčí jednotky palec?

Obsah

Co jsou dílčí jednotky palec?

Co jsou dílčí jednotky palec?

Dílčí jednotky: 1 Palec je tradičně nejmenší celou jednotkou měření délky v imperiálním systému s rozměry menšími než palec uvedenými... 2 Ve Velké Británii na počátku 19. století začali inženýři používat 1/1000 palce, jakmile byla možná větší přesnost měření... More ...

Jaká je hodnota palec a coul?

Palec nebo také coul (z něm. Zoll) je jednotka pro měření délky, která se v mnoha zemích již přestala používat. Její hodnota různě kolísala mezi 23 a 27 mm, v českých zemích obvykle 26,3 mm, anglický palec měřil 25,39954 mm. Dodnes se běžně užívá v USA a zčásti i ve Spojeném království a v Kanadě, i když tam je zavedena metrická soustava;

Jaký je znak palec?

Palec se standardně označuje zkratkou in, případně značkou ″. Jedná se o speciální typografický znak zvaný dvojitá prima ( HTML entita ″). Tentýž znak se užívá i pro úhlové vteřiny .

Jaká je velikost palec v anglických zemích?

Její hodnota různě kolísala mezi 23 a 27 mm, v českých zemích obvykle 26,3 mm, anglický palec měřil 25,39954 mm. Dodnes se běžně užívá v USA a zčásti i ve Spojeném království a v Kanadě, i když tam je zavedena metrická soustava; palec ( inch) je od roku 1959 definován přesně jako 25,4 milimetru. Není to jednotka SI.

Související příspěvky: