Co znamená desetinná čísla?

Obsah

Co znamená desetinná čísla?

Co znamená desetinná čísla?

Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145 . Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8 .

Co je přirozeným číslem?

Přirozeným číslem (číslem z oboru přirozených čísel) se v matematice obvykle rozumí nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3,4...;), které lze použít k vyjádření mohutnosti (konečné) množiny (viz kardinální číslo), resp. počtu nějakých předmětů.

Co jsou periodické čísla?

Periodická čísla jsou desetinná čísla, která mají nekončný periodický rozvoj. Např. číslo 0.overline{3} je periodické číslo. Čára nad trojkou znamená, že ta trojka se neustále opakuje a jde až do nekonečna.

Kdo je dělitelem čísel?

Násobkem čísla a jsou čísla, která vzniknou jako součin čísla a s přirozenými čísly. Číslo b je dělitelem libovolného čísla, jestliže tuto číslo vydělíme číslem b beze zbytku. Číslo 4 je dělitelem čísel : 0; 4 ; 8; 12; 16; 20; 24; …. Číslo 5 je dělitelem čísel : 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; …

Související příspěvky: