Jak dosáhnout ochrany před UV zářením?

Obsah

Jak dosáhnout ochrany před UV zářením?

Jak dosáhnout ochrany před UV zářením?

Vhodné ochrany před UV zářením lze dosáhnout stíněním (stinná místa, klobouk,…) a vhodným oděvem. Důležitost hraje volba barvy oděvu, kdy nej­lepší oc­hranu pos­kytují barevné oděvy (pohlcují více UV, viditel­ného světla i IČ záření), je­jich nevýhodou je však nepříjemné zahřívání v závis­losti na míře pohlc­ení záření.

Jak se chránit před UV zářením?

Základním pra­vid­lem pro oc­hranu před UV zářením je vyhýbat se přímému slunečnímu záření mezi 11. až 15. hodinou. Vhodné ochrany před UV zářením lze dosáhnout stíněním (stinná místa, klobouk,…) a vhodným oděvem.

Co se týká UV záření v soláriích?

Zmiňuje se o účincích na lidský organismus a hygienických limitech, o kritériích pro posuzování zdravotního rizika, způsobu měření a o hygienickém dozoru u této problematiky včetně náhledu na využívání UV záření v komerčních soláriích.

Související příspěvky: