Co je cyklus?

Obsah

Co je cyklus?

Co je cyklus?

Cyklus while 1 Co je to cyklus. Například chůze po schodech je cyklus. Ten by se dal vyjádřit jako cyklus, kde se opakuje zdolání... 2 Syntaxe cyklu WHILE v jazyce Pascal. V Pascalu (stejně jako v mnoha dalších programovacích jazycích) existuje příkaz... 3 Jednoduchý příklad cyklu WHILE. Do proměnné cislo přiřaď hodnotu 1. Vypiš hodnotu proměnné cislo. Zvyš hodnotu proměnné... More ...

Co je cyklus foreach?

Cyklus foreach, který C# obsahuje navícvzhledem k jazyku C, bude rozebrán v kapitole o polích, protože je vhodný pro práci sprvky pole. Klíčové pojmy: Cyklus, řídící proměnná, inicializace, test podmínky, přerušení cyklu, vnořování cyklů.

Jaké jsou typy cyklů v jazyku C?

Kapitola vysvětluje použití tří typů cyklů for, whilea do-while a doplňuje jejich použití řadou příkladů programů vjazyku C#. V jazyku C by došlo pouze k záměně funkcí pro vstup a výstup. Cyklus foreach, který C# obsahuje navícvzhledem k jazyku C, bude rozebrán v kapitole o polích, protože je vhodný pro práci sprvky pole.

Jak se provede příkaz v těle cyklu?

Pokud se v cyklu provádí pouze jeden příkaz, nemusí se uzavírat do složených závorek. Provádění cyklu: 1. Hodnota řídící proměnné se nastaví na počáteční hodnotu i=0; 2. Testuje se podmínka v prostřední části hlavičky cyklu: i<10 3. Je-li podmínka vyhodnocená jako pravdivá, provede se příkaz v těle cyklu s touto

Související příspěvky: