What is kyselina sírová vzorec?

Obsah

What is kyselina sírová vzorec?

What is kyselina sírová vzorec?

Kyselina sírová Kyselina sírová Strukturní vzorec Strukturní vzorec Prostorový model Prostorový model 10% roztok 10% roztok Obecné Obecné 39 more rows ...

Co je kyselina sírová?

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina. Je jednou z nejdůležitějších průmyslově ve velkém množství vyráběných chemikálií. Její sumární vzorec je H 2 SO 4 značí, že se skládá ze dvou atomů vodíku, jednoho atomu síry a čtyř atomů kyslíku. Soli od kyseliny sírové jsou sírany.

Co je otrava kyselinou sírovou?

Kyselina sírová může být otrávena pouze přímým kontaktem s ní. Otázka, která z forem otravy je přísnější: v párech nebo kapalině je stále nezodpovězena. Otrava kyselinou sírovou má velmi specifické příznaky]

Jak se projevují příznaky všech kyselin?

Nejčastější příznaky všech kyselin jsou porážka zažívacího traktu, popáleniny, nadměrné slinění a slzení. Člověk se začíná tlumit a omdlí. Objevuje se nejsilnější edém. Pokud jed je neuroparalytický účinek, může paralyzovat hladké svaly, což vede k selhání dýchání a dalších životně důležitých funkcí.

Související příspěvky: