Co patří k systému sociálního zabezpečení v Německu?

Obsah

Co patří k systému sociálního zabezpečení v Německu?

Co patří k systému sociálního zabezpečení v Německu?

Co patří k systému sociálního zabezpečení v Německu? Pro zaměstnance zásadně platí povinná účast na pojištění. Za určitých podmínek je možná dobrovolná účast nebo společné pojištění nezaopatřených rodinných příslušníků vztahující se na osoby, které nejsou povinně účastny pojištění.

Jaké jsou příspěvky na sociální zabezpečení v České republice?

Poznámka: V užším smyslu patří k sociálnímu zabezpečení v České republice jen důchodové a nemocenské pojištění. Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti („pojištění pro případ nezaměstnanosti”) jsou však odváděny spolu s příspěvky na sociální zabezpečení.

Co patří k systému sociální zabezpečení v Polsku?

Co patří k systému sociálního zabezpečení v Polsku? Zaměstnanci a živnostníci jsou povinně účastni pojištění. Subjektem příslušným pro vybírání a zúčtování všech příspěvků na sociální pojištění je polská Správa sociálního zabezpečení (ZUS).

Související příspěvky: