Co je Alzheimerova nemoc?

Obsah

Co je Alzheimerova nemoc?

Co je Alzheimerova nemoc?

Alzheimerova nemoc (též morbus Alzheimer, "Alzheimer", AN, Alzheimer's disease, AD) je chronické, progresivní onemocnění nervové soustavy na podkladě degenerativního zániku neuronů s charakteristickými histopatologickými změnami. Alzheimerova nemoc je dnes nejčastější příčinou demence středního a vyššího věku.

Jak udělat vyšetření Alzheimerovy choroby?

Vyšetření Alzheimerovy choroby V případě podezření, že blízká osoba by mohla být Alzheimerovu nemoc, je důležité neprodleně navštívit lékaře. Čím dříve je nemoc diagnostikována, tím více se její průběh dá zpomalit. Vyhledejte praktického lékaře a zkonzultujte s ním své podezření.

Proč jsou mozkové struktury postižené Alzheimerovou chorobou?

Alzheimerova choroba Alzheimerova choroba Alzheimer's disease Alzheimer's disease Mozkové struktury postižené Alzheimerovo ... Mozkové struktury postižené Alzheimerovo ... Rizikové faktory apolipoprotein E4, AN nebo Downův syndro ... Prevalence v ČR 1% populace 6 more rows ...

Proč se Alzheimerova choroba projevuje?

Popis Alzheimerovy choroby . Alzheimerova choroba je závažné onemocnění mozku postihující především starší osoby. Způsobuje nevratné změny v mozkových buňkách a úbytek mozkové hmoty.Varovným signálem bývá, že člověk začne trpět neobvyklou ztrátou paměti, chová se zmateně až agresivně a je schopen zabloudit i ve vlastním domě.

Související příspěvky: