Jaký je tlak vody ve vodojemu?

Obsah

Jaký je tlak vody ve vodojemu?

Jaký je tlak vody ve vodojemu?

Výšku vody ve vodojemu vypočítáme z tlaku, který tato voda vytváří v přízemí panelového domu. Je to tlak, kterým kapalina tlačí na dno a stěny nádoby, ve které je nalitá, na tělesa ponořená do této kapaliny a na své vlastní části (výše položené části kapaliny tlačí na ty níže položené).

Co je tlak vody v potrubí?

Tlak vody v potrubí: norma, způsoby zvyšování 1 Tlak vody ve vodovodu: standardní. Podle standardů a státních norem platných v zemi by tlak ve vodovodním systému... 2 Soukromý dům. Pokud mluvíme o soukromém domě a jeho vlastním vodovodním systému, kde studna nebo studna působí jako... 3 Staré domy. Také můžeme mluvit o starých domech, které buď nejsou obsluhovány bezohlednými... More ...

Co se týče krevního tlaku?

6 (128 hlasů) V nejrůznějších diskuzích často slýcháme o optimálním krevním tlaku 120/80 mm Hg. Tyto hodnoty se však vztahují pouze na zdravého dospělého – například u dětí i diabetiků už by mohly značit závažné problémy související s vysokým tlakem.

Jaké jsou zdravé hodnoty krevního tlaku u dětí?

Standardně se ale zdravé hodnoty krevního tlaku u větších dětí pohybují kolem hodnoty 110/70. U dětí se však velmi často projevuje syndrom bílého pláště, kvůli kterému je jim u lékařů naměřen vysoký tlak. I proto je vhodné v případě pochybností tlak dětem přeměřit doma, v klidovém stavu a několikrát měření opakovat.

Související příspěvky: