Co je trojúhelníkové číslo?

Obsah

Co je trojúhelníkové číslo?

Co je trojúhelníkové číslo?

Mezi trojúhelníková čísla patří 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, … Trojúhelníkové číslo vypočítáme tak, že k předchozímu číslu přičteme počet teček v dalším řádku. Další možná definice trojúhelníkového čísla je, že je to takové číslo, které můžeme rozložit na součet čísel 1, 2, 3, … .

Co je čtvercové číslo?

Čtvercové číslo (Square number) je v matematice takové celé číslo, které lze zapsat jako druhá mocnina jiného celého čísla. Například číslo 144 je čtvercové číslo, jelikož je druhou mocninou čísla 12 (12x12). Někdy se jako "čtverec čísla" označuje druhá mocnina nějakého čísla.

Jak se porovnávají trojúhelníková čísla a čtvercová?

Když porovnáme čtvercová a troúhelníková čísla, tak zjistíme, že v obou se nachází číslo 36. Pokud sečteme dvě po sobě jdoucí trojúhelníková čísla, získáme čtvercové číslo. Důkazem této věty je třeba tento obrázek, který lze zobecnit. Důkaz, že součet dvou po sobě jdoucích trojúhelníkových čísel je číslo čtvercové. Zdroj: Techmania Science Center.

Související příspěvky: