Jaké jsou kritéria dělitelnosti celých čísel?

Obsah

Jaké jsou kritéria dělitelnosti celých čísel?

Jaké jsou kritéria dělitelnosti celých čísel?

Následující přehled obsahuje kritéria dělitelnosti celých čísel v desítkové číselné soustavě, která umožňují snadno zjistit, je-li celé číslo dělitelné daným celým číslem. 138309241 : 1×1+4×3+2×2+9×6+0×4+3×5+8×1+3×3+1×2=105 (1×5+3×0+2×1=7, číslo dělitelné 7), 138309241 je tedy dělitelné 7.

Jak poznat pravidla dělitelnosti čísel?

Pravidla dělitelnosti čísel Dělitelnost číslem Jak poznat 8 Poslední trojčíslí je dělitelné osmi nap ... 9 Součet cifer je dělitelný devíti např. 3 ... 10 Končí číslicí 0 11 Sečteme cifry na sudých místech, odečtem ... 19 more rows ...

Co je nejmenší společné násobek dvou celých čísel?

Dělitelnost – procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Nejmenší společný násobek (NSN) dvou celých čísel je nejmenší číslo, které je beze zbytku dělitelné oběma čísly. Příklady: NSN(12, 15) = 60, NSN(6, 8) = 24, NSN(3, 15) = 15.Pojem nejmenšího společného násobku lze zobecnit i na větší počet vstupních čísel.

Související příspěvky: