Kdo je nejmenší přirozené číslo?

Obsah

Kdo je nejmenší přirozené číslo?

Kdo je nejmenší přirozené číslo?

Nejmenší přirozené číslo je 1, nulu nepovažujeme za přirozené číslo. Čili jsou to čísla 1, 2, 3, … a všechna celá kladná čísla, počet těchto čísel je nekonečný, je to nekonečná množina. Přirozená čísla jako množinu čísel značíme N.

Co je přirozeným číslem?

Přirozeným číslem (číslem z oboru přirozených čísel) se v matematice obvykle rozumí nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3,4...;), které lze použít k vyjádření mohutnosti (konečné) množiny (viz kardinální číslo), resp. počtu nějakých předmětů.

Kdo je dělitelem čísel?

Násobkem čísla a jsou čísla, která vzniknou jako součin čísla a s přirozenými čísly. Číslo b je dělitelem libovolného čísla, jestliže tuto číslo vydělíme číslem b beze zbytku. Číslo 4 je dělitelem čísel : 0; 4 ; 8; 12; 16; 20; 24; …. Číslo 5 je dělitelem čísel : 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; …

Související příspěvky: