Co je právní předpis veřejného zdravotního pojištění?

Obsah

Co je právní předpis veřejného zdravotního pojištění?

Co je právní předpis veřejného zdravotního pojištění?

Klíčovým právním předpisem je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V § 8 odst. 2 je stanoveno, kdy vzniká zaměstnavateli povinnost hradit za svého zaměstnance pojistné na zdravotní pojištění. Jelikož je článek zaměřený na vztah zaměstnavatel – zaměstnanec, budeme se věnovat výhradně této oblasti.

Proč je zdravotní pojištění zanedbatelné?

Na závěr této části o zdravotním pojištění zmíníme na první pohled zanedbatelnou, ale vcelku důležitou novinku, která platí od roku 2015. V § 3 odst. 5 zákona o pojistném na veřejné ZP je uvedeno, že pokud je zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu způsobem stanoveným zákonem upravujícím daně z příjmů.

Jak se zaměřit na zdravotní pojištění?

Pojďme se nyní zaměřit na zdravotní pojištění (ZP). Klíčovým právním předpisem je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V § 8 odst. 2 je stanoveno, kdy vzniká zaměstnavateli povinnost hradit za svého zaměstnance pojistné na zdravotní pojištění.

Související příspěvky: