Jaký je počet cyklů chemoterapie?

Obsah

Jaký je počet cyklů chemoterapie?

Jaký je počet cyklů chemoterapie?

Počet cyklů chemoterapie závisí na snášenlivosti pacienta drog a stádia nemoci. Onkolog musí v každém případě brát v úvahu řadu různých faktorů. Jedna významná oblast je považována za lokalizaci onemocnění, druh, počet metastáz a jejich výskyt. Důležitým faktorem je okamžitý stav pacienta.

Jaký je průběh chemoterapie?

Jaký je průběh chemoterapie? Pacienti a jejich příbuzní často mají přirozenou otázku: "Jaký je průběh chemoterapie?". Na základě charakteristik onemocnění pacienta probíhá chemoterapie v nemocnici nebo doma pod pečlivým dohledem zkušeného onkologa, který má dostatečné zkušenosti s takovou léčbou.

Jak probíhá chemoterapie?

Chemoterapie probíhá v opakovaných cyklech. Každý cyklus je plánován tak, aby snížil počet nádorových buněk v organismu přibližně na setinu. Další cyklus by nemocný měl podstoupit do doby, než se počet buněk opět zdesetinásobí. Pacient ji může dostávat denně, jednou týdně, nebo jednou měsíčně.

K čemu se používá chemoterapie?

Chemoterapie, která se aplikuje jako protinádorová léčba, používá cytotoxické (jedovaté pro buňku) látky, označované jako cytostatika.

Související příspěvky: