Jak vysoký je frekvenční rozsah zvuku?

Obsah

Jak vysoký je frekvenční rozsah zvuku?

Jak vysoký je frekvenční rozsah zvuku?

Frekvenční rozsah zvuku, který většina lidí vnímá, začíná kolem 16 Hz a dosahuje k 16 000Hz=16kHz (teoreticky je oblast slyšitelnosti 16 Hz – 20 kHz). S rostoucím věkem horní hranice výrazně klesá.

Jak vznikají zvukové vlny?

Zvuková vlna je dána periodickým stlačováním a rozpínáním hmotného prostředí, v němž postupuje rychlostí závislou na okamžitých fyzikálních podmínkách (např. tlak, teplota, vlhkost). Zvukové vlny se šíří různými prostředími různou rychlostí, čímž se zeslabují.

Co je zvuk a jeho základní vlastnosti?

Zvuk a jeho základní vlastnosti 1 Je z fyzikálního hlediska mechanické vlnění hmotných částic, které se šíří v prostředí. 2 Z fyziologického hlediska je zvuk každý akustický podnět vyvolávající sluchový vjem 3 Zdrojem zvuku je kmitající těleso (např. kmitající ladička, houslová struna, nebo sloupec kmitajícího vzduchu, jako je tomu v dechových hudebních nástrojích nebo při tvoření hlasu)

Jak zvýšit hlasitost zvuku?

Hladinu intenzity (hlasitost) zvuku je proto vhodné vyjadřovat pomocí logaritmické stupnice; jednotkou hlasitosti zvuku je bel (značka B). Tato jednotka byla nazvána podle vynálezce telefonu, Američana Alexandra Grahama Bella (1847 - 1922).

Související příspěvky: