Jaké jsou složení ropy?

Obsah

Jaké jsou složení ropy?

Jaké jsou složení ropy?

Složení ropy je tedy různé. Přibližnou představu o jejím složení dávají následující hmotnostní podíly: Na světě se obchoduje s několika druhy ropy, přičemž na hlavních komoditních trzích se jedná o druhy dva – ropa typu Brent a ropa typu WTI (West Texas Intermediate).

Kde jsou naleziště ropy?

Naleziště jsou pod nepropustnými vrstvami v hloubkách dosahujících až 8 kilometrů. Při těžbě ropy, která se vyskytuje v nalezištích společně se zemním plynem, se nejdříve využije tlaku zajištěného přítomností zemního plynu a ropa samovolně vyvěrá na povrch.

Jaká je hustota ropy?

Mezi základní technologické charakteristiky ropy patří její hustota, jenž se stanovuje při teplotě 20 °C. Podle hustoty se ropa dělí na velmi těžkou – s hustotou 0,93 – 1,05 a víc g/cm³. Lehké ropy obsahují více uhlovodíků s krátkými řetězci, zatímco těžké ropy obsahují uhlovodíky s řetězci dlouhými.

Kde jsou zásoby ropy?

Kupodivu, většina zásob ropy neleží v poušti Arabského poloostrova, nýbrž ve Venezuele a - mimo Saúdské Arábie - také v Kanadě a právě v Íránu. Souhrn s krátkým geopolitickým popisem přinesl německý server Finanzen100, partner portálu Focus on-line. Pro Britské listy přeložil Milan Lelek.

Související příspěvky: