Jaký je tlak vzduchu v nadmořské výšce?

Obsah

Jaký je tlak vzduchu v nadmořské výšce?

Jaký je tlak vzduchu v nadmořské výšce?

Tlak vzduchu se měří v hektopascalech (hPa). Tlak vzduchu závisí na nadmořské výšce. V nadmořské výšce 0 metrů je normální tlak 1013 hPa, v nadmořské výšce 5,5 km je normální tlak 500 hPa, v 10 km je normální tlak 260 hPa. Tlak vzduchu měříme aneroidem, barometrem, barografem.

Jaký je tlak vzduchu v této lokalitě?

Barometr na chatě se nikomu nechtělo seřídit na přepočtený tlak, proto jej nastavili na hodnotu, kterou slyšeli v rádiu pro tuto oblast pro 0 m.n.m. ( tlak přepočtený na hladinu moře ). Jaký je zkutečný tlak vzduchu v této lokalitě ve výšce 800 metrů n.m. je-li tlak na hladině moře 1013 hPa?

Jaký je tlak vzduchu v pascalech?

Tlak vzduchu se měří v pascalech (Pa), v meteorologii se často používá její násobek - hektopascal (1 hPa = 100 Pa). Na velikost atmosférického tlaku má vliv teplota vzduchu, obsah vodní páry v atmosféře, nadmořská výška a zeměpisná šířka.

Jaká je hustota vzduchu na hladině moře?

Problém je určit přesně hustotu vzduchu, která se mění z teplotou, tlakem atd. Tlak na hladině moře 1013 hPa, hustota 1,29 kg/m3, nadmořská výška stanice 800 metrů. Například 800 (metrů).

Související příspěvky: