Co je průměrná rychlost?

Obsah

Co je průměrná rychlost?

Co je průměrná rychlost?

Vlastnosti průměrné rychlosti: 1 je to skalární fyzikální veličina 2 jednotka je m.s-1 (m/s ... metr za sekundu) 3 jiná jednotka: km/h (kilometr za hodinu) 4 převodní vztah: More ...

Co je rychlost?

Rychlost Co je rychlost? Rychlost je fyzikální veličina, která popisuje pohyb. Podle rychlosti poznáme, jak velkou dráhu urazí těleso za jednotku času. Rychlost je fyzikální veličina. Značíme ji v. Základní jednotka je metr za sekundu (1 m/s).

Co je průměrná rychlost VP?

Průměrná rychlost vp = podíl dráhy s a času t, za který hmotný bod urazí tuto dráhu. Vlastnosti průměrné rychlosti: je to skalární fyzikální veličina. jednotka je m.s-1 (m/s ... metr za sekundu) jiná jednotka: km/h (kilometr za hodinu) převodní vztah: Okamžitá rychlost.

Související příspěvky: