Jak se dělí plevele?

Obsah

Jak se dělí plevele?

Jak se dělí plevele?

Plevele můžeme rozdělit do tří velkých skupin: 1 jednoleté (ty se dále dělí na časně jarní, pozdně jarní, efemérní, ozimé) 2 dvouleté až vytrvalé 3 vytrvalé More ...

Jaké jsou druhy plevelů?

Druhy plevelů Drchnička rolní. Podobně jako kulturní rostliny, také plevele dělíme na jednoleté, dvouleté a trvalky. Jednoleté plevele. Jednoleté plevele se množí většinou semeny. Časné jarní plevele mají delší vegetační období a daří se jim zejména v zanedbaných zahradách.

Kdo je nejlepším herbicidem plevelů?

Tady platí přísloví, že nejlepším herbicidem je motyka. Jen neustálým mechanickým odstraňováním kořenů vytrvalých plevelů se vám podaří jejich bujení omezit.

Související příspěvky: