Jaká je tepelná kapacita oceli?

Obsah

Jaká je tepelná kapacita oceli?

Jaká je tepelná kapacita oceli?

Měrná tepelná kapacita oceli je cca 469 J.kg -1. K -1 (závisí na obsahu příměsí). Bod tavení oceli je přibližně 1539 °C.

Jaké jsou ocelové oceli?

Podle oblasti použití lze oceli rozdělit do následujících skupin: 1 Konstrukční oceli – jsou zpravidla nelegované oceli používané ve strojírenství, stavebnictví, apod. 2 Automatové oceli – jsou uhlíkové oceli se zvýšeným obsahem síry (kolem 0,3 %) a manganu (kolem 1 %), který váže síru na... 3 Betonářské oceli – na armovací drát nebo tyče ve stavebním průmyslu. Většinou... More ...

Jak se vyrábí a zpracovává ocel?

Jak se vyrábí a zpracovává ocel 1 Výroba oceli. Ocel se tradičně vyrábí zkujňováním surového železa s přísadou ocelového šrotu anebo pouze z ocelového... 2 Kontinuální odlévání oceli (kontilití). Moderní ocelárny používají k odlévání oceli takzvané kontilití, které je oproti... 3 Minihutě. Rostoucí požadavky na to, aby produkty kontilití byly svým tvarem a rozměry co možná... More ...

Jak se uhlík v oceli nalézt?

Vlastnosti oceli určuje právě forma, v jaké se uhlík v oceli vyskytuje. Zjednodušeně řečenoza různých podmínek (kombinace různé teploty a obsahu uhlíku) můžeme v tuhé fázi nalézt :

Související příspěvky: