Co je teplota tání?

Obsah

Co je teplota tání?

Co je teplota tání?

Teplota tání je obecně funkcí tlaku okolního vzduchu – viz pokus Závislost teploty varu vody na tlaku. Dva teploměry (s výhodou teplotní čidla spolupracující s počítačem), dvě identické nádoby (hrnce, kádinky apod.), vařič se dvěma plotýnkami či dva plynové hořáky.

Jak se vaří voda při teplotě 100 °C?

Vaří se voda opravdu při teplotě 100 °C? Kromě informace, že teplota vody při jejím kontinuálním varu neroste nad 100 °C, poskytuje experiment ještě další zjištění, která mohou inspirovat navazující experimentální aktivity; první věc, která obvykle upoutá pozornost studentů, je fakt, že naměřená teplota varu vody typicky není 100 °C, ale méně.

Může se voda vařit při teplotě 100 °C?

Malá intenzita varu zde vede k tomu, že v některých místech u hladiny kapaliny převládne ochlazování okolním vzduchem a voda zde vře pouze lokálně, případně se může projevit rozdílná teplota těla (zejména dna) hrnce. Vaří se voda opravdu při teplotě 100 °C?

Co je teplota varu TV?

Teplota, při které kapalina mění v celém svém objemu své skupenství na plynné, se nazývá teplotou varu tv a jde o jednu ze základních fyzikálních charakteristik kapalin. Jestliže je kapalina zahřívána, přestane se po dosažení teploty varu její teplota dále zvyšovat a veškeré dodávané teplo je využíváno na skupenskou přeměnu.

Související příspěvky: