Jak postupovat při změně teploty tání?

Obsah

Jak postupovat při změně teploty tání?

Jak postupovat při změně teploty tání?

Určete změnu teploty tání, jestliže se vnější tlak změnil z hodnoty 100 kPa na hodnotu 200 kPa. Při výpočtu změny teploty Δ T vyjděte z tzv. Clausiovy-Clapeyronovy rovnice. Rozmyslete si, které veličiny v ní znáte a které musíte ještě vyjádřit.

Jak správně měřit teplotu?

Jak správně měřit teplotu? 1 Teplota se měří podle druhu teploměru na čele, v ústní dutině, rektálně, v uchu nebo v podpaží. 2 Při měření buďte v klidu a pravidelně dýchejte. 3 Při použití skleněného nebo digitálního teploměru měřte teplotu vždy na stejném místě. 4 Pokud měříme teplotu v konečníku (např. u malých dětí) je potřeba od 6. týdne od výsledné hodnoty odečíst 0,5⁰C. More ...

Jaké jsou požadavky na teplotní stupnici?

Prvnímu požadavku nejlépe vyhovuje termodynamická teplotní stupnice, kterou v r. 1852 definoval W. Thomson – lord Kelvin. Vyšel ze vztahu pro vý- počet účinnosti ideálního vratného Carnotova stroje a velikost dílků stupnice zvolil stejnou, jako u Celsiovy „stodílkové stupniceÿ zavedené už v r. 1750 a dodnes běžně používané v celé Evropě.

Které závislosti se používají v přístrojích pro měření teploty?

V tomto studijním textu se zaměříme na ty teplotní závislosti, které se nejčastěji využívají v přístrojích pro měření teploty – teplo- měrech.

Související příspěvky: