Jak zvýšit tělesnou teplotu?

Obsah

Jak zvýšit tělesnou teplotu?

Jak zvýšit tělesnou teplotu?

Zvýšená tělesná teplota 1 Prudký nárůst nebo snížení teploty. Když se zvyšuje teplota moc rychle, nemocný může mít i zimnici – pocit zimy s... 2 Léky na snížení teploty. Ne vždy je dobré brát si léky na snižování teploty. Pokud máte opravdu jen zvýšenou teplotu... 3 Kontrola tělesné teploty. Pacientům ležícím v nemocnici se teplota měří často (většinou každé 3 nebo 4 hodiny),... More ...

Co je teplota?

Teplota; Obecné Název, značka: Teplota, t, T Hlavní jednotka SI : kelvin: Značka hlavní jednotky SI K Rozměrový symbol Θ Dle transformace složek skalární Zařazení v soustavě SI základní

Jaká je tělesná teplota člověka?

Normální tělesná teplota u člověka je 36,0 až 36,9⁰C. Pokud tělesná teplota překročí 37 ⁰C, hovoříme o zvýšené teplotě. Jako horečku označujeme stav, kdy se tělesná teplota jedince zvýší nad 38 ⁰C.

Co se týče zvýšené teploty?

Za zvýšenou teplotu je považována teplota od 37°C do 37, 8°C. Mezi lékaři se jí říká subfebrilie nebo subfebrilní teplota. Další zvýšení teploty už znamená horečku (febrilii), která bývá projevem těžšího průběhu onemocnění, ne vždy však závažnějšího. Zvýšená teplota se obvykle vyskytuje u nemocí probíhajících pozvolna, ...

Související příspěvky: