Co je kyslík?

Obsah

Co je kyslík?

Co je kyslík?

Kyslík (chemická značka O, latinsky Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry. Je biogenním prvkem a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organismů na této planetě. Autorem jeho českého názvu je Jan Svatopluk Presl.

Kdo objevil kyslík?

1772 – Carl Wilhelm Scheele objevil kyslík a pojmenoval ho "ohnivý vzduch ". Objev byl však publikován až v roce 1777. 1774 – Joseph Priestley objevuje kyslík dva roky nezávisle po Scheeleovi. Publikuje však svůj objev jako první.

Kde je kyslík přítomen?

Kyslík je přítomen ve většině anorganických kyselin a jejich solí. Z těch nejdůležitějších je možno jmenovat uhličitany (CO 3) −II, křemičitany (SiO 3) −II, sírany (SO 4) −II, dusičnany (NO 3) − a fosforečnany (PO 4) −III. Alkalické sloučeny hydroxidy se vyznačují přítomnosti skupiny -OH.

Jaké jsou základní vlastnosti kyslíku?

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti Kyslík je velmi reaktivní permanentní plyn, nezbytný pro existenci života na naší planetě. Slučování kyslíku s ostatními prvky se nazývá hoření, pokud je látka zahřátá na zápalnou teplotu.

Související příspěvky: