Kdo používá čerpadlo v palivové nádrži?

Obsah

Kdo používá čerpadlo v palivové nádrži?

Kdo používá čerpadlo v palivové nádrži?

Čerpadlo umístěné v palivové nádrži se v současnosti používá nejčastěji. Umístění dovnitř palivové nádrže snižuje hluk generovaný elektromotorem palivového čerpadla. Zajišťuje také správný přívod paliva do čerpadla, jeho mazání a chlazení. Když se pohybuje hřídel uvnitř palivového čerpadla, lopatky se točí okolo hřídele a vytváří tak vířivý pohyb.

Jak se vstřikují palivové čerpadla?

Palivo se tlačí do vstřikovačů, které je následně vstřikují do válců motoru. Používají se dva typy palivových čerpadel: čerpadlo umístěné v palivovém potrubí a čerpadlo v nádrži. Čerpadlo umístěné v palivové nádrži se v současnosti používá nejčastěji. Umístění dovnitř palivové nádrže snižuje hluk generovaný elektromotorem palivového čerpadla.

Jak odstranit čerpadlo z vrtu?

Čerpadlo nikdy nezvedejte ani nespouštějte pomocí motorového kabelu nebo jisticího ocelového lanka. Vždy použijte potrubí. Čerpadlo vždy zajistěte ocelovým lankem, které připevněte ve zhlaví vrtu/studny pomocí svorek. Lanko slouží jako dodatečné jisticí zařízení, které umožňuje vytažení čerpadla z vrtu, pokud by došlo k porušení potrubí.

Jak začít s spuštěním čerpadla?

Zapněte čerpadlo a nechejte jej běžet, dokud nebude celá soustava řádně odvzdušněna. První spuštění provádějte do uzavřeného výtlaku. Po cca 10s jej pomalu pootevřete. Tímto postupem zabráníte nasátí většího množství případných něčistot a tím zablokování či poškození čerpadla provozním návodu.

Související příspěvky: