Jak vyměnit zapalovací svíčky?

Obsah

Jak vyměnit zapalovací svíčky?

Jak vyměnit zapalovací svíčky?

1 S výměnou zapalovací svíčky počkejte, až vychladne motor. Zapalovací svíčky se zahřívají na velmi vysokou teplotu – s... 2 Umístění zapalovacích svíček v motoru naleznete v uživatelské příručce svého vozu. 3 Ujistěte se, že máte zapalovací svíčky Champion ®, které jsou vhodné pro váš vůz. Správné číslo dílu naleznete v... 4 Svíčky vyměňujte jednu po druhé – pořadí zapalování... More ...

Kde se svíčka zapálí?

Standardně se pohybuje mezi 500 °C a 850 °C. Je-li teplota spalování vyšší, má svíčka sklon k samozápalům. Při vysokých teplotách má svíčka tendenci zapálit připravenou směs ve válci ještě před tím, než píst dosáhne na nejvyšší pozice ve válci. Směs se tedy zapálí před dosažením plné komprese.

Jaký je interval výměny zapalovacích svíček?

Interval výměny zapalovacích svíček – jak často měnit svíčky v závislosti na typu? Předepsaný interval výměny svíček je dán hlavně materiálem elektrody. V závislosti na tom, zda jde o svíčku standardní, platinovou nebo iridiovou vzrůstá také doba, kdy je potřeba měnit zapalovací svíčky za nové.

Co jsou osazovací tabulky zapalovacích svíček?

Osazovací tabulky zapalovacích svíček není to samé jako převodní tabulky zapalovacích svíček. Ty jsou spíše orientačního charakteru a porovnávají ekvivalenty jednotlivých výrobců svíček mezi sebou. Protože zde může dojít k nepřesnostem, je třeba vždy překontrolovat vhodnost svíčky v osazovacích tabulkách konkrétního výrobce.

Související příspěvky: