Jak funguje kondenzátor?

Obsah

Jak funguje kondenzátor?

Jak funguje kondenzátor?

Kondenzátor funguje na principu dvou desek, které jsou od sebe odděleny izolátorem, tzv. dielektrikem. Každá z desek je nabitá opačnou polaritou. A jak je známo, protiklady se přitahují. Spojení dvou odlišně nabitých desek zamezí právě dielektrikum, které by mělo být co nejméně vodivé.

Jak se nabíjí kondenzátor?

Kondenzátor se nabíjí hromaděním kladného a záporného náboje na jednotlivých deskách pomocí stejnosměrného proudu. Dojde v podstatě k „přelití” elektrické energie ze zdroje. Nabíjení probíhá do té doby, než se vyrovná elektrický potenciál mezi kondenzátorem a zdrojem. Právě proto je nabíjení o mnoho rychlejší než u baterií.

Jaké jsou druhy kondenzátorů?

Druhy kondenzátorů 1 vzduchový 2 vakuový 3 plastový (svitkové) 4 papírový (často papír napuštěný voskem, nebo olejem) (svitkové) 5 elektrolytický (dielektrikem je tenká oxidační vrstva na jedné z elektrod, druhou elektrodu tvoří samotný elektrolyt) 6 keramický 7 kapacitní dioda – varikap 8 slídový More ...

Jak se skládá kondenzátor?

Kondenzátor se skládá ze dvou vodivých desek (elektrod) oddělených dielektrikem. Na každou z desek se přivádí elektrické náboje opačné polarity, které se vzájemně přitahují elektrickou silou.

Související příspěvky: