Jaký byl alternátor auta používán?

Obsah

Jaký byl alternátor auta používán?

Jaký byl alternátor auta používán?

Moderní typ alternátoru auta byl poprvé použit armádou během druhé světové války a byl používán k napájení rádiových zařízení. V roce 1960 se alternátor stal standardním vybavením vozu Chrysler. Alternátor je vzhledem k povaze svého provozu a úzké spolupráci s jinými systémy vystaven různým typům poruch.

Jak nastartovat alternátor?

Pokud je kontrolka „Bez nabíjení“ viditelná, nastartujeme motor a sledujeme, zda kontrolka zhasne. Necháme motor běžet volně bez zátěže. Pro počáteční vyhodnocení aktivity alternátoru změříme znovu napětí na svorkách baterie. Bez připojených zátěží by takové napětí mělo být vyšší než 13 V při pomalých otáčkách.

Jak zapojit alternátor?

Re: Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou el. energie? takže abyste dokázal přenést tak vysoký výkon (příkon alternátoru/účinnost) musel byste mít spíš nějakou turbínku, než vodní kolo, a na to zase potřebujete spád a regulaci otáček...

Kdo je příčinou poruchy alternátoru?

První díl, věnovaný právě problematice jednotlivých dílů alternátoru, nyní rozšíříme o konkrétní příčiny potenciálních závad vedoucích ke konkrétním důsledkům. Tyto informace by vám měli usnadnit identifikaci poruchy alternátoru, vyhledání vadného dílu a následné odstranění příčiny poruchy.

Související příspěvky: