Jaký je tlak vlhkého vzduchu a vodní páry?

Obsah

Jaký je tlak vlhkého vzduchu a vodní páry?

Jaký je tlak vlhkého vzduchu a vodní páry?

Vztah 1.2. určuje výsledný tlak (barometrický) směsi suchého vzduchu a vodní páry. Například pro vlhký vzduch o teplotě t = 20 °C, relativní vlhkosti φ = 50 % a tlaku p = 98 kPa platí, že parciální tlak vodní páry je pV = 1,17 kPa.

Jaký je minimální tlak v soustavě?

Měl by být alespoň 0,2 bar nad hodnotou tzv. minimálního tlaku (p0), který by zas měl být alespoň 0,3 bar nad hodnotou statického tlaku (pst). Tak se zajistí kladný tlak 0,5 bar v celé soustavě kromě možnosti negativního tlaku. Minimální tlak lze vypočítat jako p0 = Hst/10 + 0,2 bar.

Jaký je tlak působící v kapalinách?

Hydrostatický tlak je tlak, který vzniká v kapalině její tíhou. Obdoba hydrostatického tlaku působícího v kapalinách se vyskytuje také v plynech, kde se označuje jako aerostatický tlak a pro tlak v atmosféře jako atmosférický tlak. Tlak působící v taveninách kovů se označuje jako metalostatický tlak.

Co je hydrostatický tlak v kapalině?

Hydrostatický tlak působí v kapalině, která je v dané souřadné soustavě v klidu a působí na ni nenulový součet gravitační a setrvačné síly (v nejběžnějším případě je to nenulové tíhové pole). Tlak v kapalině způsobený jinou vnější silou nebo pohybem kapaliny není hydrostatický tlak.

Související příspěvky: