Jak se zabránit přelévání paliva v nádrži?

Obsah

Jak se zabránit přelévání paliva v nádrži?

Jak se zabránit přelévání paliva v nádrži?

Větší nádrže jsou rozděleny přepážkami s otvory u dna nádrže na několik menších částí, aby se zabránilo nadměrnému přelévání a shlukování paliva při jízdě v prudkém stoupání, klesání, při rychlém projíždění zatáček, intenzivním brzdění, akceleraci apod. Jinak by byl přisáván do paliva vzduch, zejména při nižší hladině paliva v nádrži.

Jak poháněná palivová čerpadla slouží?

Elektricky poháněná palivová čerpadla a jejich kombinace slouží obvykle k dopravě paliva ke vstřikovačům palivových soustav pro nepřímé vstřikování paliva do sacího potrubí.

K čemu slouží ruční načerpání paliva?

Bývá nejčastěji připevněno k bloku motoru a poháněno speciální vačkou nebo excentrem vačkového hřídele (obr. 3). Pro ruční načerpání paliva před startem po delší dobu odstaveného motoru slouží ruční páčka 15. Palivo, při pohybu membrány dolů, je nasáváno přes sítko čističe 17 a sací ventil 19 do pracovního prostoru.

Kde se nasává palivo?

Pracovní prostor, do něhož se nasává palivo, je oddělen pružnou, obvykle gumotextilní membránou. Pohyb membrány do spodní polohy je zajištěn vačkovým mechanizmem přes dvojzvratnou páku. (1) Při tomto pohybu se samočinně otevře sací ventil a vzniklým podtlakem je nasáván benzin.

Související příspěvky: