Jaká je anatomická oblast zlomeniny?

Obsah

Jaká je anatomická oblast zlomeniny?

Jaká je anatomická oblast zlomeniny?

číslice – anatomická oblast zlomeniny 2. číslice – poraněný segment kosti 3. písmeno – povaha zlomeniny 4. číslice – závažnost postižení (číslice 1 až 3, čím vyšší tím závažnější) anatomická oblast zlomeniny:

Co je Smithova zlomenina?

SMITHOVA ZLOMENINA - opakem Collesovy fraktury (pád na dorsální stranu palmárně flektované ruky, distální fragment dislokován ventrálně), reposice podobná jako u Collesovy fraktury, ale úlomek tlačíme dorsálně, imobilisace v sádrovém obvaze, ale v lehké dorsální flexi BARTONOVA ZLOMENINA

Jaké jsou zlomeniny s potenciální nestabilitou?

Zlomeniny s potenciální nestabilitou se mohou redislokovat i po 2-3 týdnech –nutno sledovat opakovaně - imobilisace 6 týdnů – znehybnění v ulnární dukci a palmární flexi

Jak vzniká násilná radiální zlomenina?

- vzniká násilnou radiální dukcí, úlomek se může dislokovat tahem proc. styloideus radii - jde o zlomeninu intraartikulární – nutná přesná reposice 1.) nedislokovaná zlomenina – SF na 3 týdny 2.) dislokovaná zlomenina – zavřená reposice tlakem, SF na 6 týdnů s RTG kontrolami (za 1 a 3 týdny), ireponobilní zlomeniny se operují 37.

Související příspěvky: