Jak vychází Monopol z maximálního zisku?

Obsah

Jak vychází Monopol z maximálního zisku?

Jak vychází Monopol z maximálního zisku?

Při rozhodování o velikosti výstupu, jehož výroba je spojena s realizací maximálního zisku, vychází monopol jako každá jiná firma v rámci jakékoliv tržní struktury z maximalizace rozdílu mezi celkovými příjmy a celkovými náklady, resp. Z rovnosti mezních příjmů a mezních nákladů.

Kdo je alternativní výraz pro monopol?

Jestliže jsme tedy uvedli jako alternativní výraz pro monopol „absolutní monopol“, potom to v žádném případě neznamená časově neomezený monopol, ale pouze zdůraznění přítomnosti jediného výrobce v odvětví.

Jak vznikne monopol v ekonomické realitě?

Ať již monopol vznikne jakýmkoliv způsobem, existuje v ekonomické realitě, kterou je přímo či nepřímo neustále ovlivňován, Jde zejména o vliv preferencí spotřebitelů, resp. jejich změn, a o konkurenci jiných firem v podobě výroby substitutů.

Co se děje při rozhodování monopolu?

Podstatnou roli v analýze rozhodování monopolu hraje skutečnost, že příjmy (ať již celkové nebo mezní) a jejich grafické znázornění v nedokonalé konkurenci vykazují specifika plynoucí z klesající poptávky křivky. Aby monopol prodal dodatečnou jednotku výstupu, snižuje nejen cenu této poslední jednotky ale všech jednotek výstupu.

Související příspěvky: