Jaké jsou důležité informace o kompresoru?

Obsah

Jaké jsou důležité informace o kompresoru?

Jaké jsou důležité informace o kompresoru?

DŮLEŽITÉ INFORMACE Dříve než zahájíte provoz, údržbu, nebo opravu tohoto kompresoru, pečlivě prostudujte všechny provozní pokyny, bezpečnostní předpisy a výstrahy v tomto návodu k obsluze a údržbě. Většina nehod, k nimž dochází při provozu a údržbě kompresoru, je způsobena zanedbáním základních bezpečnostních předpisů nebo opatření.

Kdy dochází k nehodě kompresoru?

Většina nehod, k nimž dochází při provozu a údržbě kompresoru, je způsobena zanedbáním základních bezpečnostních předpisů nebo opatření. Nehodě se lze často vyhnout rozpoznáním potencionálně nebezpečné situace dříve než nastane a dodržováním příslušných bezpečnostních postupů.

Co s kompresory souvisí?

Příslušenství, které s kompresory souvisí 1 Spirálová tlaková hadice – bývá často dlouhá několik metrů, abyste byli co nejmobilnější. 2 Tlaková ofukovací pistole, nástavec na dofukování kol – nástavce na hadici, které umožňují další činnosti, jako je ofuk... 3 Stříkací pistole – umožňuje vám s pomocí kompresoru nanášet barvu i na velké plochy, takže malování je výrazně... More ...

Jak postupovat při obsluze kompresoru?

Prostudujte návod kobsluze Před instalací, spuštěním, údržbou kompresoru si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze a údržbě. Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem Upozornění: Před zahájením jakýchkoli prací na kompresoru je nutno jej odpojit od napájecího zdroje.

Související příspěvky: